International » Romanian

Browse 338 acronyms and abbreviations related to Romanian:

PZPräHistorische Zeitschrift, Berlin    
RARevista Arhivelor, BucureşTi    
RBDDRezervatia Biosferei "Delta Dunarii"    
RESEERéVue Des éTudes Sud-Est EuropéEnnes    
RevMuzRevista Muzeelor, BucureşTi    
RIRevista De Istorie    
RIRRevista De Istorie RomâNă, BucureşTi    
RIRRevista Istorica RomâNa    
RMIRevista Monumentelor Istorice, BucureşTi    
RMMIRevista Muzeelor şI Monumentelor Istorice, BucureşTi    
RMMMIARevista Muzeelor Si Monumentelor. Seria Monumente Istorice Si De Arta    
RNAPReteaua Nationala De Arii Protejate    
RRHRéVue Roumaine Dhistoire    
RTRevue De Transilvanie, Cluj-Sibiu    
SSud    
SŞMSesiunea ŞTiinţIfică A Muzeelor, BucureşTi    
SCŞ ClujStudii şI CercetăRi ŞTiinţIfice, Cluj    
SCIVStudii Si Cercetari De Istorie Veche    
SCIV(A)Studii şI CercetăRi De Istorie Veche (şI Arheologie), BucureşTi    
SCIVAStudii Si Cercetari De Istorie Veche, Si Arheologie    
SCNStudii şI ComunicăRi De Numismatică, BucureşTi    
SESud-Est    
SiebVjschrSiebenbüRgische Vierteljahrschrift, Sibiu    
SIIVSistemului Informatic Integrat Vamal    
SIUISistem Informatic Unic Integrat    

Know a good shorthand in the Romanian jargon that we miss? Don't keep it to yourself!

Style:MLAChicagoAPA

"Romanian." Abbreviations.com. STANDS4 LLC, 2014. Web. 22 Dec. 2014. <http://www.abbreviations.com/acronyms/ROMANIAN/12>.


The Web's Largest Resource for

Acronyms & Abbreviations


A Member Of The STANDS4 Network