Polish Abbreviations

Here's a list of abbreviations related to the Polish terminology and jargon:


Acronym

Definition

AIPAAustralian Institute of Polish Affairs
APCSAustralian Polish Central Services
BCPBuffered Chemical Polish
BDIPBartle Doo In Polish
BFDIBlocky's Funny Doings International
BWLEBiuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
BZPGBydgoskie Zaklady Przemyslu Gumowego (Polish rubber processing plant)
CAPTOCertified ATS Personnel Training Organization
CDFDCentralna Diakonia Formacji Diakonii
CKGZCzerwona Księga Gatunków Zagrożonych
CPRCCentral Polish Relief Committee
EBPAAEast Bay Polish American Association (California)
ESZEuropejskiej Strategii Zatrudnienia
FAKTFotograficzna Agencja Krzysztofa Tomasika
FAZMForum Akwarystyczne Zagłębia Miedziowego
FPONFundacja Pomocy Osobom
FRKFFundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Polish: Fund for Development of Physical Culture)
FRSEFundacja Rozwoju Systemu Edukacji
FTWAFordoński Turniej Wiedzy Algorytmicznej
GBFPGloss Black Full Polish
GDDKiAGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GFKKGrzybczyk, Fuchs, Kaluza, Kaminski (Polish law firm)
GINBGeneralny Inspektorat Nadzoru Bankowego
GNPGrađevinarstvo – Nauka i Praksa
GROMGrupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego


© Abbreviations.com