Found 48,171 abbreviations starting with 0:

ชม.

ชั่วโมง

International » Thai

Rate it:
ช.

ชาย

International » Thai

Rate it:
ช.ค.

ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ

International » Thai

Rate it:
ช.ค.บ.

เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

International » Thai

Rate it:
ช.พ.ค.

การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา

International » Thai

Rate it:
ซก.

เซนติกรัม

International » Thai

Rate it:
ซม.

เซนติเมตร

International » Thai

Rate it:
ซ.

เซลเซียส, เซนติเกรด, ซอย

International » Thai

Rate it:
ซ.ต.พ.

ซึ่งต้องพิสูจน์

International » Thai

Rate it:
ฌกส.

ฌาปนกิจสงเคราะห์

International » Thai

Rate it:
ญ.

หญิง

International » Thai

Rate it:
ดคก.

เดคากรัม

International » Thai

Rate it:
ดร.

ดอกเตอร์

International » Thai

Rate it:
ดล.

เดซิลิตร

International » Thai

Rate it:
ด.ช.

เด็กชาย

International » Thai

Rate it:
ด.ญ.

เด็กหญิง

International » Thai

Rate it:
ด.ต.

นายดาบตำรวจ

International » Thai

Rate it:
ด.ศ.ร.

การเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน

International » Thai

Rate it:
ตชด.

ตำรวจตระเวนชายแดน

International » Thai

Rate it:
ตม.

กองตรวจคนเข้าเมือง

International » Thai

Rate it:
ตร.

ตำรวจ

International » Thai

Rate it:
ตร.ม.

ตารางไมล์

International » Thai

Rate it:
ตร.ว.

ตารางวา

International » Thai

Rate it:
ต.

ตำบล

International » Thai

Rate it:
ต.ก.

ต้นกล

International » Thai

Rate it:

Are we missing a good shorthand here? Don't keep it to yourself! Help us grow our database...